Aplicació de tangències 05

Resolució
Solució

Aplicació de tangències 05

LLEVA

}

OPERACIONS GEOMÈTRIQUES

O1