T6.3 Sòlid sobre triangle

Risoluzione
Esegui soluzione

El quadrat abcd és la projecció horitzontal de la base del sòlid situat

sobre el pla del triangle. Dibuixa la projecció del conjunt.

15

30

20

20

30

a

b

c

d