3.3.1 ariketa

Risoluzione
Esegui soluzione

3.3.1. Zirkunferentzia, soluzioko erradioa eta puntu bat ezagututa zirkunferentzia

ukitzaileak aurkitu. (Dilatazio positiboarekin)

}}

Rs

P

O