Dièdric, desenvolupaments

Risoluzione
Esegui soluzione

Dibuix 2 opció B, PAU 2007

TEMA: Dièdric, desenvolupament d'una porció de prisma oblic.

DADES: Projeccions del prisma de base abcd-a'b'c'd'. Posició de la semirecta r i del punt a" per iniciar el desenvolupament.

EXERCICI: Determineu el desenvolupament complet del poliedre, iniciant-lo per l'aresta lateral que passa pel vèrtex a-a', la qual s'ha de situar en la posició indicada per la recta r, amb el punt corresponent al vèrtex a-a' en la posició a". Seguiu l'ordre alfabètic d'esquerra a dreta i col·loqueu la base i la cara situada en pla de perfil connectades amb la cara corresponent a l'aresta ad-a'd'. ( 3 punts pel desenvolupament lateral, 0,5 punts per ka base i 0,5 punts per la cara situada en pla de perfil)

a'

d'

b'

c'

d

a

b

c

a"

r