Intersecció recta amb tetraedre

Risoluzione
Esegui soluzione

Intersecció de la recta amb el tetraedre.

}}}}}}}}

a

b

a'

b'

c'

d

d'

r'

r