Angle d'un pla amb un pla de projecció.

Risoluzione
Esegui soluzione

Angle d"un pla amb un pla de projecció.

}}}}}}

a'

c'

b'

a

c

b