Perpendicular per un punt "p"

Risoluzione
Esegui soluzione

}

PERPENDICULAR A UNA RECTA PER UN PUNT "p" DE LA RECTA

1º Amb centre a P, i un radi qualsevol, es traça un arc que, en tallar la recta, determina el punts 1 i 2.

2º Amb centre al punt 1 i radi més gran que la meitat de la distància entre

1 i 2, es tracen dos arcs que es tallen als punts 3 i 4.

3º Unint els punts 3 i 4 amb el punt P s´obten la recta perpendicular a la recta donada.

P