Desplegament prisme irregular oblic

Risoluzione
Esegui soluzione

Dibuixa el desenvolupament complet d'un prisma oblic de base inferior A'B'C'D'-A''B''C''D'', tallant

per l'aresta lateral que passa per A'-A'' i seguint l'ordre alfabètic cap a la dreta. Situa l'aresta

indicada en la recta r del paper i les bases connectades amb la cara que conté el costat AB.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

D''

B''

C''

A''

C'

D'

A'

B'

r