Exercici Canvi de pla

Risoluzione
Esegui soluzione

Troba la veritable magnitud del costat BV i l'angle que el costat AV fa amb pla horitzontal

V''

A''

B''

B'

V'

A'