SOLUCIONES EX2

Risoluzione
Esegui soluzione

EXAME DEBUXO TÉCNICO 2ª AVALIACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO.


1) Acha a distancia entre dúas rectas oblicuas paralelas entre sí.

2) Debuxa centradas no plano ABCD as proxeccións dunha circunferencia de radio r= 12 mm.
}}}}}}}}}}

A2

B2

C2

D2

A1

D1

B1

C1

α2

α1

O2

O1

r2

r1

s2

s1

3) Acha a VM da sección plana a esfera.