perpendicular a un segment per un punt exterior

Risoluzione
Esegui soluzione

Perpendicular a una recta per un punt exterior.

r

x

P