Heptàgon coneixent el radi

Resolución
Solución

Construcció d'un heptàgon coneixent-ne el radi de la circumferència circumscrita.

radi= 50mm

}

O