Construcció d'un hexàgon coneixent-ne el costat

Resolución
Solución

Construcció d'un hexàgon coneixent-ne el costat:

AB= 50mm

A

B