Circumferència tangent a tres rectes

Resolución
Solución

Circumferència tangent a tres rectes