tangents exterior i interior a un cercle

Resolución
Solución

Circumferéncia tangent exterior a dues, coneixent-ne el radi: r=35mm

Circumferéncia tangent exterior i interior a dues, coneixent-ne el radi. r=120mm