Circumferència tangent a una recta i una altra circumferència coneixent el punt de tangència amb la circumferència.

Resolución
Solución

Circumferència tangent a una recta i una altra circumferència coneixent el

punt de tangència amb la circumferència.

}

T