Tangent exterior a una circumferenciai a una recta coneixent el punt de tangència amb la recta

Resolución
Solución

Circumferència tangent exterior a una circumferencia

i a una recta coneixent el punt de tangència amb la recta.

Circumferència tangent interior a una circumferencia

i a una recta coneixent el punt de tangència amb la recta.


}

T