Circumferència tangent a una recta que passi per un punt exterior i coneixent-ne el punt de tangència.

Resolución
Solución

Circumferència tangent a una recta que passi per un punt exterior i coneixent-ne

el punt de tangència.

}}

P

T