Angelu bat eta dagokion altuera eta erdikaria ezagutuz triangelua marraztu.

Resolución
Solución

TRIANGELUEN ERAIKUNTZA ARRAZOITUA

27. ariketa

Angelu bat eta dagokion altuera eta erdikaria ezagutuz triangelua marraztu.

A=90º, ha=4, ba=3,5