Traça les circunferecies tangents a dues rectes r i sque passen per un punt P.

Resolución
Solución

Traça les circunferecies tangents a dues rectes r i s

que passen per un punt P.

}

P