Circumferència tangent a una recta, i que passi per un punt P exterior, coneixent-ne el rad.

Resolución
Solución

Circumferència tangent a una recta, i que passi per un punt P exterior, coneixent-ne el radi.


radi = 35mm

}

P