Construcció d'un triangle donada la base, l'altura del vertex oposat i l'altura d'un vertex contigu.

Resolución
Solución

Construcció d'un triangle donada la base, l'altura del vertex oposat i l'altura dun vertex contigu.


h=65

h=50

c=70