Construcció d'un enneàgon coneixent el radi de la circumferència inscrita.

Resolución
Solución

Construcció d'un enneàgon coneixent el radi de la circumferència inscrita.


radi=50mm

nombre de costats= 9