Construcció d'un rombe coneixentt-ne el costat i un dels angles:

Resolución
Solución

Construcció d'un rombe coneixentt-ne el costat i un dels angles:


Costat=70mm

Angle=30º