Construcció del quadrat coneixent-ne la diagonal

Resolución
Solución

Construcció del quadrat coneixent-ne la diagonal:

Diagonal= 90mm