Donat un costat i dues mitjanes

Resolución
Solución

Construcció d'un triangle donades les següents dades:

dos mitjanes i un costat.

C=90mm

ma=85mm

mb=75mm