Triangle a partir de: circumcentre, diàmetre, angle oposat de 45 graus

Resolución
Solución

Contrucció de triangles:

Donat un diàmetre de la circumferencia circumscrita al triangle, una mitjana i l'angle en què concorre aquesta.

dimametre=70mm

45º

m=50mm