Rectificación de un arco menor de 90º

Resolución
Solución

Rectificación de un arco menor de 90º

}}}}

O

A

B

C