paral·lela a una recta per un punt

Resolución
Solución

Traçat de paral·leles amb compàs i regle


Fer una recta paral·lela a la recta r, que passi pel punt P

P

r