Bisectriu d'un angle amb vèrtex no accessible

Resolución
Solución

Bisectriu d'un angle amb el vèrtex no accessible

r

s