Giro de un plano

Resolución
Solución

Xirar o plano a alrededor do eixe e no sentido do xiro das agullas do reloxo ata convertilo en proxectante. Determinar as novas proxeccións do punto P pertencente ao plano a.

}}

e2

e1