PIRÀMIDE 02

Answer
Solution

PIRÀMIDE

A partir de la projecció horitzontal de la base hexagonal

d'una piràmide recta.

Determineu-ne les projeccions sabent que:

- (1''2'') és la projecció vertical d'una aresta de la base en posició horitzontal.

- CD és la recta horitzontal sobre la què es troba l'aresta més elevada de la base.

Altura del vèrtex: 80 mm.

}}}}}}}}}}

A''

B''

C'

A'

B'

D'

1'

2'

1''

2''