Rectes tangents exteriors a dues circumferències

Answer
Solution

Rectes tangents exteriors a dues circumferències

r1

r2

O1

O2

Comments (0)

Sign in to comment