Representació del octaedre en dièdric

Answer
Solution

El rectangle ABCD és el contorn

en projecció horitzontal d'un

octàedre regular. Completeu

la planta i dibuixeu-ne l'alçat proposat.

56mm

50mm

A

B

C

D