PERTINENÇA RECTA-PLA

Answer
Solution

Donades les projeccions dièdriques d'un pla definit per una línia poligonal ABC i la projecció vertical de la recta r, determineu la projecció horitzontal de la recta r perque estigui continguda en el pla.

r'

a'

b'

c'

a

b

c

Comments (0)

Sign in to comment