Paral.lelisme. Pla a un pla.

Answer
Solution

Dibuixar una pla paral.lel al pla format pels punts ABC i que passa pel punt P. (el punt P no pertany al pla ABC).

}}}

P''

P'

A"

B"

C"

B'

C'

A'

Comments (0)

Sign in to comment