Representa la recta tangent a una el·lipse que passi per un punt exterior.

Answer
Solution

Representa la recta tangent a una el·lipse que passi

per un punt exterior.

}

P