Exercicis de Triangles, 25

Answer
Solution

Construeix el triangles seguents formats per les propietats dels triangles.

AD= 80mm

O= Ortocentre

I= Incentre

C=Circumcentre

B= Baricentre

}}}}}

15

=

=

a

2a

15

=

=

I

C

O

B

=

=

A

15

m=55

15

D