Mediatriu

Answer
Solution

Divideix el segment en dos segments iguals.

Mediatriu.

}}

Comments (0)

Sign in to comment