Oval coneixen l'eix major AB

Answer
Solution

Corbes tècniques:

Oval coneixen l'eix major AB, dividin en tres parts iguals.

Marcar el orígents de les circumferències i els punts de tangència.


AB = 90mm