Exercici de tangents 69

Answer
Solution

Representa la figura, marca els punts

de tangència i els centres de les circumferències.

Unitats en mil·límetres.