Escales gràfiques

Answer
Solution

Escales gràfiques:

Representa la escala gràfica de 2/3