Exercici tangents 2n

Answer
Solution

Representa la figura formada per tangents i triangles.

AB=70mm

}}}}}}}

40

B

A

45º

60º

90º

O

r=30