Exercíci de tangents 48

Answer
Solution

Representa la figura i marca tots els punts de tangència. Unitats mil·límetres.

r=120

r=5

r=10

r=15

r=8

25

55

25

r=84

25

15

110

68

r=15

r=15

r=5

r=20