0000000

α2

α1

Aurkitu alfa planoak

piramideari eragiten dion ebakidura

0/50

Piramide baten ebakidura

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario