000000

r

s

t

B'

A'

A

B

r'

t'

s'

Les rectes R, S i T són les arestes laterals d"un prisma

recte; A i B són vèrtex de la cara inferior i superior.

Dibuixa el prisma i la seva visibilitat.

0/82

Dièdric. Prisma recte conegudes les seves arestes

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario