Representa la

secció de la

piràmide

amb el pla

inclinat.

45º

50

70

p

p'