Representa la secció d'un con. troba un cinquè punt addicional.


70

40

P'

P