Determina la

secció

d'un pla

vertical

r=40

70

50

p'

P