Representa la figura i marca les interseccions en alçat i

planta. Determina la veritable magnitud de la secció.

78

45

30º

75º

30º

20

18

5